Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w USA

Prawdopodobieństwo zmiany stopy procentowej: :

0%

Bieżąca stopa procentowa::

2.5%

Data decyzji: 1970-01-2